Home Info Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Andrea Plšková 
Trnava 291, 674 01 Třebíč

Telefon: +420 724 662 099
E-mail: andrea@jerbooshop.cz

IČ: 757 71 080 
DIČ: CZ7954105676

Živnostenský list vydán Městským úřadem Třebíč, Odbor Obecní živnostenský úřad.

Prodávající je plátce DPH.

Veterinární registrační číslo: CZ 61712197. 

Výše uvedený prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.jerbooshop.cz

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Online platba kartou: nejpoužívanější platební metoda. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Pokud nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

QR platba: komfortní způsob platby bez použití platební karty. Na mobilním telefonu spustíte aplikaci mobilního bankovnictví, zvolíte platbu pomocí QR kódu, ten načtete z obrazovky počítače a pokračujete s předvyplněným bankovním převodem na telefonu. Pokud nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, bude objednávka automaticky zrušena. 

Online platba bankovním převodem: komfortní způsob platby prostřednictvím internetového bankovnictví bez použití platební karty. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už předvyplněný platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Pokud nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, bude objednávka automaticky zrušena. 

Offline platba bankovním převodem: bezhotovostně předem bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2200668418/2010, vedený u Fio banka, a.s. Podklady k platbě se vám zobrazí po ukončení objednávky na webovém rozhraní obchodu a také je následně obdržíte v e-mailu o automatickém potvrzení objednávky. Přihlásíte se do vašeho internetového bankovnictví a podle podkladů k platbě vyplníte platební příkaz. Pokud nebude objednávka uhrazena do 5 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Odešle-li kupující bezhotovostní platbu bez správně uvedeného variabilního symbolu, vystavuje se riziku, že prodávající platbu nezaregistruje.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v tištěné podobě společně s objednaným zbožím na dodací adresu kupujícího.

 

3. VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY A DORUČENÍ ZBOŽÍ

Za vyřízení objednávky se považuje doba od uzavření kupní smlouvy (tj. obdržení závazné objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu), po expedici objednaného zboží ze skladu prodávajícího, tzn. předání zásilky přepravci.

Objednávky vyřizujeme po připsání platby na účet a expedujeme nejpozději následující pracovní den. Tato lhůta může být i delší z důvodu zvýšeného počtu vyřízení objednávek, a to např. v předvánočním období, nebo pokud byla objednávka učiněna v termínu probíhající slevové či dárkové akce.

Mražené zboží: pokud objednávka obsahuje mražené i nemražené výrobky, bude zásilka odeslána společně jako mražené zboží. Na výběr máte doručení zásilky s DPD Private s doručením balíčku do 24 hodin od expedice nebo závozem chladícím vozem společnosti COOL Balík. Mražené zboží nezasíláme Zásilkovnou.

Vezměte prosím na vědomí, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za rozmražené zásilky z důvodu delší dodací lhůty, ztracených zásilek, neúspěšných pokusů o doručení nebo doručení do výdejního místa.

Mražené zboží balíme do pevných kartonových krabic s polystyrenovými panely, což vystačí na ochlazení balíčku v přepravě. Pokud maso dorazí studené, lze jej bezpečně znovu zmrazit.

O expedici objednávky je kupující informován písemnou formou na kontaktní e-mail kupujícího.

K době potřebné k vyřízení objednávky (expedici zásilky), je třeba přičíst čas potřebný na doručení zboží ke kupujícímu. Za dodržení doby doručení zásilky již není zodpovědný prodávající, ale přepravce.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

4. PŘEPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Česká republika: při nákupu od 1500,- Kč je poštovné zdarma (poštovné hradí prodávající).

DPD Private: kurýr na adresu: 150,- Kč. Doručení zásilky do 24 hodin od expedice. Interval doručení zásilky v rozmezí 1 hodiny. Upřesnění času v den doručení SMSkou, e-mailem.

COOL Balík: doprava chladícími vozy na adresu: 220,- Kč. Interval doručení zásilky v rozmezí 2 hodin. Upřesnění času SMSkou večer před závozem. 

Zásilkovna: výdejní místo: 80,- Kč. Pouze nemražené zboží! Nechcete čekat na kurýra? Vyzvedněte si zásilku na výdejním místě, které si sami vyberete v procesu objednání zboží.

Zásilkovna: kurýr na adresu: 110,- Kč. Pouze nemražené zboží! Doručení zásilky domů nebo do práce, informace o doručení SMSkou, e-mailem.

Osobní odběr Třebíč: 0,- Kč.

Máte-li dotazy týkající se Vaší objednávky, kontaktujte nás e-mailem na objednavky@jerbooshop.cz

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy zde a spotřebiteli tak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně na adrese: JerBoo, Dr. Holubce 763/1, 674 01 Třebíč.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, pokud kupující dodá zboží na výše uvedenou adresu nepoškozené, neotevřené a nepoužité, v neporušeném originálním původním obalu.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) a dle § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující má povinnost vrátit zboží do pěti (5) pracovních dnů. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu (faktura), podrobný popis závady.

Reklamované zboží nám nelze zaslat formou dobírky. Zásilka na dobírku nebude převzata a bude vrácena odesílateli. Adresa pro zásilky odeslané k reklamaci je: JerBoo, Dr. Holubce 763/1, 674 01 Třebíč.  

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 12.12.2023.